The Blue World

Veiligheid en binnenvaart een heel belangrijk aandachtspunt. Met het nemen van veiligheidsmaatregelen kunnen scheepsongevallen worden voorkomen. Door automatisme en gewoonte wordt het veiligheidsaspect jammer genoeg regelmatig vergeten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door ons land staat ook in de politiek hoog op de agenda. Het is van groot belang dat de eventuele risico’s bij transporten tot het absolute minimum worden beperkt. Bedrijven maar ook overheid onderzoeken en controleren welke maatregelen er genomen worden in een modaliteit en waar bepaalde ladingsstromen eventueel kunnen worden overgeheveld naar een andere, voor dat traject of transport een zo veilig mogelijke modaliteit. Veelal wordt in dat geval gekozen voor de binnenvaart, die reeds de helft van het vervoer van gevaarlijke stoffen op een verantwoorde wijze voor zijn rekening neemt. We moeten die positie blijven versterken is ons idee.

Het Handboek Binnenvaart
Wat staat er in een binnenvaart-handboek?
Het handboek omvat alle interne regels en richtlijnen binnen het bedrijf. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan regels en afspraken omtrent werktijden, ziekte(-verzuim), regels omtrent arbeidsomstandigheden, BHV, veiligheidsprotocollen, het aanvragen van vakantie en verlof en opleidingsmogelijkheden. Ook functieomschrijvingen en afspraken over salaris en beloning kunnen deel uitmaken van een personeelshandboek. De inhoud van het handboek is voor elk bedrijf anders, omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Onze adviseur kan je helpen bij het opstellen van een handboek voor jouw bedrijf.

Voordelen: duidelijkheid en structuur
Het handboek zorgt voor duidelijkheid en structuur voor je personeel en organisatie. Je kunt er op terugvallen als er onduidelijkheden zijn;
Je bent juridisch ingedekt doordat je specifieke afspraken duidelijk kenbaar maakt aan je personeel;
Het maken van een bedrijf handboek dwingt een ondernemer om vooruit te denken over welke afspraken er gelden in geval van ziekte en verlof, ook als dit (nog) niet van toepassing is;
Het aanpassen van regels en afspraken is makkelijker centraal te regelen in een personeelshandboek, zonder handboek moet je met elke werknemer afzonderlijk over nieuwe afspraken onderhandelen.

RI&E:
Een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen:
Vanaf 1 januari 2000 moeten ondernemingen die betrokken zijn bij het laden en/of lossen danwel het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. Deze verplichting is opgenomen in richtlijn 96/35 EU.

Het handboek binnenvaart is modulair samen gesteld zodat duidelijk en overzichtelijk verschillende aspecten,procedures en veiligheid zaken terug te vinden zijn.Voor meer informatie neemt u even contact op met ons kantoor.

SCHEEPSMAKELAARDIJ